IT as a service (based on ITIL v3)

 • Posted on: 4 January 2014
 • By: greeny

IT has to create value for the business by its services. This main principle has to be always kept in mind and focus on. An IT service promotes or allows the customer to reach business goals without undertaking special costs and risks.

In IT services both WHAT and HOW are crucial. What means "fit for purpose". The service has to fullfill the business requirements obviously, but it's not enough. How means "fitness for use". Using the service has to be easy, convenient, fast and smooth. Either is missing, the customer will be disappointed.

Már megint a LEAN

 • Posted on: 12 October 2013
 • By: greeny

Ezt a bejegyzést megint a LEAN alapjainak szánom. Minél többet jártatja az ember az agyát rajta annál kézenfekvőbbé válik az egész rendszer. Mert ez egy rendszer. Az öt alapelv megmutatja az utat, hogy hogyan lehetünk hatékonyak.

 

Érték

VBA: workaround to insert text from clipboard as plain text

 • Posted on: 11 September 2013
 • By: greeny

Option Explicit

'##########################################################################################
'REGION: API
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
'END REGION
'##########################################################################################

LEAN: Készlet vagy várakozás?

 • Posted on: 31 August 2013
 • By: greeny
KÉRDÉS
 
Felmerült a kérdés, hogy hogyan is értelmezendő a várakozás mint egyik fő veszteségforrás. A probléma amit elsőre nem sikerült felodanunk, a következő volt:
 
Amikor a batch miatt várakozik a félkész termék akkor ez most várakozási veszteség vagy felesleges készlet veszteség? Hiszen a készlet az várakozik vagy nem?
 

Excel VBA Toolkit

 • Posted on: 30 August 2013
 • By: greeny

Here you can find some useful functions and subroutines written by me. 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'### Basic level of Pivot table without creating a real Pivot table

Private Function MyPivot(wsAct As Worksheet, intKeyCol As Integer, intSumCol As Integer, lngStartRow As Long, Optional bolOnlyCount As Boolean = False) As Dictionary

    

    'NOTE: Reference: Microsoft Scripting Runtime

Guideline for work - need to know!

 • Posted on: 30 August 2013
 • By: greeny

Into this section the essential knowledge base has been collected. Basics, definitions and useful concepts in terms of Project Management (PRINCE2), Process Improvements (LEAN) andProcess Re-Engineering.

 

I. Project management (PRINCE2)

 

1.    Project: is a temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed business case.

Miért a LEAN?

 • Posted on: 30 August 2013
 • By: greeny

A kérdés amit általában elfelejtünk feltenni. Miért van erre szükségünk? Ez egy újabb divatos módszertan, ami eltűnik majd a termelés évezredes történelmében? Lehet hogy eltűnik. De ne feledjük a céhek is eltűntek mégsem tekintjük őket csupán egy divatos termelési formának. Tehát, miért most beszélünk a LEAN - ről? Egyszerű. Azért mert most jött el az ideje. A termelési módok folyamatosan változnak (céhek - manufaktúrák - tömegtermelés - ???). Miért változnak? Azért mert változnak a vevő elvárásai, a vevői igények és mert változik a piaci helyzet.

LEAN alapok

 • Posted on: 30 August 2013
 • By: greeny
Mi a LEAN?
 
A LEAN egy folyamatfejlesztési módszertan, széles eszköztárral. A LEAN a vevői igényeket szem előtt tartva a veszteségek megszüntetésével törekszik a hatékonyság és a minőség növelésére aminek következménye kell hogy legyen a profit emelkedése.
 
Miért pont a LEAN?
 

Raktártechnológiák

 • Posted on: 29 August 2013
 • By: greeny

A raktártechnológia fogalma: „a raktárban lezajló fizikai áruáramlási és információ áramlási folyamatainak összessége, a hozzájuk rendelhető technikai, szervezési eszközökkel és humán erőforrásokkal”. Összetevői: munkafolyamatok, tárolási rendszer, komissiózási rendszer, anyagmozgatási rendszer és az információs rendszer. A következő ábrán végigkövethetjük azokat a munkafolyamatokat, amelyek az árut a beérkezéstől a kiszállításig juttatják.

GreenLog

 • Posted on: 29 August 2013
 • By: greeny

GreenLog A GreenLog azért készült mivel több éves készletgazdálkodási és informatikai tapasztalattal rendelkezem és munkám során sokszor tapasztaltam hiányát egy olyan alkalmazásnak, amely kiszolgálná egy több telephellyel rendelkező hazai kis,- vagy középvállalat logisztikai igényeit, on-line módon. Körbenézve a készletnyilvántartó alkalmazások piacán a következőket állapíthatjuk meg.