• Posted on: 29 August 2013
  • By: greeny

GreenLog A GreenLog azért készült mivel több éves készletgazdálkodási és informatikai tapasztalattal rendelkezem és munkám során sokszor tapasztaltam hiányát egy olyan alkalmazásnak, amely kiszolgálná egy több telephellyel rendelkező hazai kis,- vagy középvállalat logisztikai igényeit, on-line módon. Körbenézve a készletnyilvántartó alkalmazások piacán a következőket állapíthatjuk meg. Olyan alkalmazást könnyen találhatunk, amelyik offline (vagyis egy a telephelyen telepített kiszolgálóból és a helyi hálózaton lévő kliensekből áll) és alkalmas arra, hogy a beérkezéseket és a kiadásokat bizonylatonként kezelje, készleteket ellenőrizhessünk, kezeljük az ügyféladatokat, árakat rögzítsünk, és esetenként számlát állítsunk ki. Ebben a műfajban sok újat úgy gondolom, már nem lehet nyújtani, hiszen jól átgondolt és kialakított alkalmazások érhetőek el. Munkám során azonban tapasztaltam az offline működés korlátait és hátrányait. Többször is előfordult, hogy átmeneti telephelybővítésre volt szükség egy-egy azonnali projekt megvalósításához. Egyértelmű volt, az idő szűkössége miatt, hogy a cégnél használt raktár-logisztikai rendszer távoli telephelyen történő kiépítése nem lehetséges. Ehhez ugyanis a klasszikus szerver-kliens elven működő alkalmazásnak egy bérelt vonali összeköttetésre (az adatbiztonság és a megfelelő sávszélesség garantálása céljából) vagy minimálisan egy VPN [1] összeköttetésre lett volna szükség. A bérelt vonali kialakítás a jelenlegi magyarországi körülményeket figyelembe véve minimum 20 munkanapot (a tapasztalatok alapján jellemzően a duplája) és jelentős anyagi ráfordítást igényel. Az anyagi ráfordításban nem csak magának a kapcsolatnak a havi díját kell figyelembe venni, hanem a szakemberek munkadíját is, akik elvégzik a szükséges hálózati konfigurálásokat és beüzemelik a kapcsolatot a két végponton. Hitelesített VPN kapcsolat létesítése szintén hálózati szakemberek szaktudását igényli, ráadásul a sávszélesség sem garantált. Ezeket a szempontokat figyelembe véve jutottam arra a következtetésre, hogy jó lenne egy WEB alapú logisztikai portál, amely ki tudná elégíteni az olyan dinamikusan fejlődő logisztikai vállalkozások igényeit, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy elessenek egy üzleti lehetőségtől pusztán azért, mert az informatikai rendszerük rugalmatlan. Egy olyan alkalmazást fejlesztettem, amely azon felül, hogy kezeli a ki,- illetve beszállításokat, a készleteket, a cikk-, vevő- és partnertörzseket képes több telephely egyidejű nyilvántartására, a telephelyeken tárhelyek elkülönítésére, ezek telítettségének és típusának kezelésére. Alkalmas szavatossági idővel rendelkező áruk kezelésére, különböző partnerek, szállítók és vevők adminisztrációjára és szállítólevelek nyomtatására. Úgy gondolom, hogy a mai üzleti igények között mindenképpen van létjogosultsága egy olyan alkalmazásnak, amely a megfelelő biztonság mellett, lehetőséget nyújt az világ bármely részén lévő telephely adatainak ellenőrzésére, vagy akár teljes adminisztrációjára is a nélkül, hogy ehhez komolyabb infrastrukturális beruházásra lenne szükség. A programot egy klasszikus 3PL szolgáltató (Third Party Logistic Provider) készletnyilvántartó alkalmazásának terveztem. Ezek a cégek a hagyományos fuvarozáson és raktározáson túlmenően komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtanak a partnereiknek (beszállítás, raktározás, készletgazdálkodás, komissiózás, disztribúció stb.). Az ilyen típusú outsourcing cégek szerepének fontossága folyamatosan nő. Jól érzékelhető ez a KPMG által végzett kérdőíves felmérésből is, hogy míg 2003-ban a válaszadók 19% - a gondolta azt, hogy az üzleti céljait nem lehet megvalósítani outsourcing nélkül, 2009-re ez a szám 38%-ra nőtt. (KPMG felmérés {online} 2009 és 2003). A megkérdezettek szerint a három legfontosabb szempont a „Megbízhatóság”, a „Vevők kéréseinek gyors és hatékony kielégítése” és a „Magas szintű vevőkiszolgálás” (KPMG felmérés {online} 2009). A sikeres 3PL szolgáltatóknak valós idejű információ hozzáféréssel rendelkező alkalmazással kell rendelkezniük, hiszen ez stratégiai jelentőségű versenyelőnyt biztosíthat a számukra. Törzsek modul A törzsek modul kezeli a rendszer alapvető működéséhez szükséges adatok nyilvántartását. A törzsekben lehetőségnek kell lennie áru, vevő, szállító, partner, göngyöleg, raktár, zóna és tárhelyek részleteinek rögzítésére, új rekord felvételére és keresésre illetve bizonyos adatok módosítására. Nem engedhetjük minden részlet módosítását, hiszen például beláthatatlan következményekkel járna, ha egy cikk tulajdonosát egy másik partnerre módosítanánk. A rendszer nem tudná eldönteni, hogy a szállítólevél nyomtatásakor a tételekhez tartozó partnert, vagy a rendeléshez tartozó partnert vegye-e figyelembe. Adatok törlésére nincs lehetőség az adatbázis konzisztenciájának megőrzése miatt. Tegyük fel ugyanis, hogy letörlünk egy vevőt, akinek vannak rögzített kiszállításai. A relációs adatbázisok világában nem tároljuk el fölöslegesen duplán a vevő adatait, vagyis amikor megnyitunk egy kiszállítási rendelést akkor a rendelési fejlécben szereplő cím adatokat nem a rendelések táblából vesszük elő, hiszen ott csak a vevő azonosítóját tároltuk el. A vevő címét és nevét egy, a vevőket tartalmazó referenciatáblából keressük ki. Ha ezt a rekordot letöröljük, akkor utólag nem tudjuk már megjeleníteni a vevő adatait. Természetesen lenne lehetőség az adatok törlésére, ha az összes függőségét megvizsgálnánk a törzsekben tárolt adatoknak mielőtt a törlést végrehajtjuk. Azonban ez nagyon veszélyes, hiszen a jövőbeni fejlesztésekben létrejöhetnek olyan függőségek, amelyeket jelenleg nem lehet előre látni. Az adatok konzisztenciája a legfontosabb szempont egy ilyen alkalmazásban, ezért kerülni kell az esetleges adatvesztést. Cikk törzs A cikk törzsekben az egyedüli kényszer, hogy ugyanannak a partnernek nem lehet egy cikkszámot kétszer berögzíteni. Azonban az engedett, hogy ugyanaz a cikkszám két különböző partnerhez is be legyen rögzítve. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy ez tévesztésre ad lehetőséget, de ez nincs így. A készleteket érintő modulok és funkciók ugyanis megkövetelik az előzetes partnerválasztást, az adatbázisban pedig nem a felhasználó által bevitt cikkszámot használjuk, hanem egy egyedi (partner független) azonosítót. Új rekord rögzítése után a cikkszám, a tulajdonos és a kezelési egység mezők nem módosíthatók! Göngyöleg törzs A göngyöleg törzsben van lehetőség a göngyölegek adatainak szerkesztésére. Speciális funkció, hogy hozzárendelhetünk egy göngyöleget egy adott partnerhez. Ekkor az adott göngyöleg nem rendelhető hozzá más partner cikkeihez és kiszállításaihoz. Új rekord elmentése után a göngyöleg kódja és a hozzárendelt partner nem módosítható! Partner törzs Ebben a törzsben a partnereket kezelhetjük, vagyis azokat az üzleti ügyfeleket, akiknek az áruit tároljuk. Ha a programot csak a saját termékeink kezelésére használjuk, akkor ide elégséges egy (saját magunkat azonosító) rekord rögzítése. Mentés után a partner kódja nem módosítható! Raktár törzs A raktár törzs nyújt lehetőséget arra, hogy új raktárt vegyünk fel. A raktáraknak fontos szerepe van a rendszer működésében. Betároláskor betárolási egységenként megválaszthatjuk, hogy azt melyik raktárba kívánjuk betárolni. Kitároláskor azonban egy rendelést csak egy raktárra rögzíthetünk. Ez azért van így, hogy a megfelelő dokumentumok ne keveredhessenek a raktárok között, hiszen ez könnyen a kiszolgálási szint rovására mehetne. Ha valamiért nem megoldható mégsem hogy egy partner összes termékét egy raktárban tároljuk, úgy még mindig van lehetőség arra, hogy a tárhelyek megfelelő megválasztásával áthidaljuk ezt a problémát. Mentés után a raktár kódja nem módosítható! Szállítók törzs A szállítók törzsben rögzíthetjük a fuvarozókat, akik a ki- és beszállításokat végzik. Ennek egy a szállítmányozási rendszerrel való adatcserénél lehet jelentősége, hiszen például itt már a rendelés rögzítésekor megadhatjuk, hogy a partner maga oldja meg a beszállítást és nem kell érte menni. Mentés után a szállító kódja nem módosítható! Tárhelyek törzs A tárhelyek törzsben vehetünk föl és szerkeszthetünk már meglévő tárhelyeket. Itt dönthetjük el, hogy a tárhely melyik raktár melyik zónájában helyezkedjen el. A tárhelyet hozzárendelhetjük akár egy partnerhez is. Ekkor a rendszer a további beállítások figyelembe vétele mellett eldönti, hogy mely partnerek mely termékei tárolhatók oda. Megadhatjuk, hogy a tárhely raklapos tárolásra szolgál-e. Ilyen beállítás mellett az így konfigurált tárhelyre csak egy egységraklapnyi rakományt enged betárolni a rendszer. Megadhatjuk továbbá, hogy az adott tárhelyen engedélyezzük-e azonos partner, különböző termékeinek, illetve különböző partner termékeinek összetárolását. Mentés után a tárhely kódja, a raktár, a zóna és a partner nem módosítható! Vevők törzs Ez a törzs előzetes partnerválasztást igényel, mivel engedjük különböző partnereknek ugyanazt a vevőkódot rögzíteni. A rendszer nem a felhasználó által berögzített vevőkódot figyeli, hanem egy egyedi azonosítót. Lehetőséget biztosít egyedi megjegyzés felvitelére is. Mentés után a vevőkód mező nem módosítható! Zónák törzs Zónát csak rendszeradminisztrátor szerkeszthet, mivel a zónák alapvető részét képezik a rendszernek. Mentés után a zónakód és a típus nem módisítható! Funkciók a készletek modulban lap tetejére Készletek lekérdezése Természetesen az egyik legfontosabb funkció egy készletnyilvántartó alkalmazásban az, hogy a tárolt készleteinkről megfelelő formában tájékoztatást szerezzünk. A megfelelő forma alatt itt azt értem, hogy az adatok csoportosítási és szűrési lehetőségét biztosítani kell a keresés során, valamint hogy a kilistázott adatokat táblázatos, könnyen áttekinthető formában bocsássuk a lekérdezést indító felhasználó rendelkezésére. Ennek biztosítása érdekében, a következő paraméterek szerinti szűkítés és csoportosítási lehetőségeket valósítottam meg: - Raktár (Melyik raktár készletei érdekelnek). - Zóna (Melyik zónában lévő áruk érdekelnek – szabad, komissiózó és cross - dock zóna). - Lejárat (Ha igen, akkor a rendszer figyelembe veszi a lejárati időt és csak azokat a termékeket összegzi egy sorban, amelyek lejárati ideje megegyezik). - LOT (Ha igen, akkor az azonos LOT számmal rendelkező tételeket összegzi, és LOT szerinti bontásban mutatja). - Tárhelyes (Ha igen, akkor tárhelyenkénti rendezést is végez, vagyis ha egy cikk több tárhelyen is található, akkor azt több sorban fogja mutatni). Új bejövő rendelés rögzítése Ebben a menüpontban lehet felvenni az új beérkezéseket. Egy bejövő rendelés a következő részekből és funkciókból áll: 1. Fejléc. A fejlécbe kerülnek a rendelés általános azonosító adatai, mint a rendelési szám, a szállítás dátuma, a rendelés típusa (normál vagy cross - dock), a szállító, egy szabadszöveges megjegyzés mező és a rendelés státusza. A rendelés státusza lehet: - nyitott: a fejléc adatok elmentésre kerültek és a rendelés készen áll a tételrögzítésre vagy folyamatban van a tételrögzítés) - áruátvétel folyamatban: az áruátvételi dokumentumot kinyomtatták, a tétel és göngyölegrögzítés lezárult, új rekord nem adható hozzá, a felvett adatok nem módosíthatók. - lezárt: az áruátvétel és a betárolási folyamat lezárult, minden ténylegesen beérkezett tétel valós mennyisége rögzítésre és betárolásra került. A rendelési tételek tovább nem módosíthatók. 2. Rendelési tételek. Miután a fejlécet elmentettük, lehetőség nyílik a beszállítás tételeinek és a göngyöleg tételeknek a rögzítésére. Természetesen korlátlan számú rendelési és göngyöleg tétel felvihető. A rendelési tételeknél a következő adatok megadására van lehetőség: - cikkszám (Lebomló lista) - beszállítandó mennyiség - LOT[2] - BBD[3] - súly (kg) Segítségként a cikkszám választása (vagy mentés után) a megnevezés, a kezelési egység és a kg/egység mezők automatikusan kitöltődnek valamint a rendelés összsúlya kikalkulálódik a mennyiség és a kg/egység adatok szorzataként. Természetesen a felvett rekord törölhető, illetve nyitott státusz esetén módosítható. 3. Tételek összesen Ez a funkció segítséget nyújt a nagyobb rendelések összegző áttekintéséhez, mivel itt cikkszámonként, lejáratonként és LOT számonként összegezve láthatjuk azonnal a tételeket. 4. Göngyölegek A göngyölegek részben a rendszer automatikusan ajánlatot tesz a betárolási mennyiségek alapján a beszállításra kerülő göngyölegek mennyiségére, tételes bontásban. Az adatrögzítőnek a nyitott státuszban lévő rendelésben van lehetősége ezeket módosítani, törölni és hozzáadni új sorokat. 5. Áruátvételi dokumentum Az áruátvételi dokumentum kinyomtatásával a beszállítás a nyitott státuszból egy átmeneti státuszba kerül, amelynek a neve: „Áruátvétel folyamatban”. Ebben az állapotban már nem vehető fel új beszállítási tétel, illetve a korábban rögzített adatok már nem módosíthatóak. Az áruátvételi dokumentum nyomtatható formátumban tartalmazza a beszállítási tételeket raklapos bontásban. Vagyis, ha a rendelési mennyiség egy cikkszámból a rendszerben tárolt raklapnyi mennyiségnek több mint egyszerese, akkor több sorban fog megjelenni a dokumentumon. A dokumentum lehetőséget biztosít a tárhely rögzítésére, illetve az áruátvételt és betárolást végző raktári dolgozó aláírásával igazolhatja az átvétel és a betárolás megtörténtét. Nagyon fontos kiemelni, hogy a rendszer nem irányítja a betárolást, vagyis nem ad javaslatot arra vonatkozólag, hogy mely tárhelyre irányuljon a betárolási egység. A raktáros dönti el, hogy melyik tárhelyre tárol, ezt rögzíti a papíron, majd azt rögzítik a programban. 6. Áruátvétel és betárolás Amikor megtörtént az áruátvétel és a betárolás akkor az áruátvételi dokumentum alapján az adminisztrátor berögzítheti a ténylegesen beérkezett mennyiséget és tömeget, valamint a tárhelyet. Van lehetőség egy rendelésen belül is a tételeket különböző raktárba betárolni. A rendszer figyelmeztet, ha kevesebbet akarunk betárolni, mint az előre jelzett mennyiség, de enged kevesebbet készletre venni. Többet azonban nem, erről hibaüzenetben tájékoztatja az adatrögzítőt. A készletre vétel után a betárolási tétel nem módosítható. 7. Betárolás lezárása Ha befejeztük a tételek készletre vételét, ezzel a funkcióval zárhatjuk le végérvényesen a beszállítást. Ez után a készletre vételi funkció is inaktív és a beszállítás státusza átvált „Lezárt” - ra. Nyitott bejövő rendelések Ebben a menüpontban listázzuk azokat a beszállításokat, amelyek nem lettek még lezárva, vagyis vagy még „Nyitott” vagy „Áruátvétel folyamatban” státuszban vannak. Ez azért kerül külön menübe, hogy könnyen, mindenféle szűrő használata nélkül láthassuk az összes nem lezárt rendelést, megkönnyítve az adminisztrátor munkáját. Az itt lévő rendeléseken a státusztól függően végezhetünk manipulációt a fentebb említett felsorolás 2 –es pontjától kezdődően. Lezárt beszállítások Itt listázzuk az összes véglegesen lezárt státuszú beszállítást. Természetesen semmilyen utólagos módosítást nem végezhetünk ezeken. Új kimenő rendelés rögzítése Ebben a menüpontban lehet felvenni az új kiszállításokat. Egy kimenő rendelés a következő részekből és funkciókból áll: 1. Fejléc. A fejléc nem sokban tér el az előző pontban bemutatott bejövő rendelés fejlécétől, csupán abban, hogy a kiszállítások esetén a vevőt és a raktárt is meg kell határozni. Ez azt jelenti, hogy egy kiszállítás csak egy raktárból történhet, mivel így elkerülhető hogy a rendelési tételek „elkallódjanak” a raktárak között. A rendelés státusza lehet: - nyitott: a fejléc adatok elmentésre kerültek és a rendelés készen áll a tételrögzítésre vagy folyamatban van a tételrögzítés) - kitárolás folyamatban: megtörtént a készletfoglalás generálása, a tétel és göngyölegrögzítés lezárult, új rekord nem adható hozzá, a felvett adatok nem módosíthatók, a rendszer legenerálta és lefoglalta a kitároláshoz szükséges mennyiségeket. - komissiólista kinyomtatva: azt jelenti, hogy kinyomtatták a komissió listát, a generálás nem módosítható. - lezárt: kitárolási folyamat lezárult, minden ténylegesen kiszedett mennyiség rögzítésre és kitárolásra került a tárhelyről. A rendelési tételek tovább nem módosíthatók. - szállítólevél kinyomtatva: a rendszerből kinyomtatásra került a szállítólevél. Kiszállításoknál ez jelenti a rendelés legvégső státuszát. 2. Rendelési tételek. A kiszállítás esetén a rendelési tételek ugyanazokat az információkat és funkciókat kell, hogy nyújtsák, mint a beszállítások esetén. Természetesen itt is a felvett rekord törölhető, illetve nyitott státusz esetén módosítható. 3. Tételek összesen. Teljesen megegyezik a beszállítások esetén meglévő funkcióval. 4. Göngyölegek. Teljesen megegyezik a beszállítások esetén meglévő funkcióval. 5. Generálás. A generálás funkció szerepe az, hogy a rögzített tételek kiszolgálhatóságát megvizsgálja. A generálás az egyik legösszetettebb funkciója az alkalmazásnak, mivel nagyon sok változótól függ a kiszolgálhatóság. Figyelembe kell vennünk a következő szempontokat: - kezelés módja (FIFO / FEFO). - hogy a rögzített mennyiség lehet egy raklap többszöröse. - ha lejáratköteles a cikk, akkor azt, hogy még a kiadhatósági időn belül legyünk. - ha konkrét lejáratra vonatkozik a rendelés, akkor abból kell kiszolgálnunk. - ha konkrét LOT - ra vonatkozik a rendelés, akkor abból kell kiszolgálnunk. - hogy melyik raktárban vagyunk. - ha van töredék raklap, akkor elsődlegesen abból kell kiszolgálnunk, de persze ha egész raklapot tárolunk ki, akkor nem szabad a töredék raklapot kiszolgálva újabb töredék raklapot képeznünk. - figyelembe kell venni a komissiózási útvonalat. - természetesen nem képezhetünk negatív készleteket! - ha egy készletegységre már készletfoglalást generáltunk, akkor azt nem szabad a továbbiakban, mint „szabad készlet” figyelembe vennünk. - visszavonhatónak kell lennie arra az esetre vonatkozóan, ha a rendelt cikket esetleg valamilyen alternatív cikkel szeretnénk helyettesíteni (vagy ugyanazon cikkel csak másik lejárati idővel). - státuszt kell váltanunk így biztosítva azt, hogy egy rendelés ne foglalhasson le dupla mennyiségeket a kiadható készletből. 6. Komissiózási lista. A komissió lista kinyomtatásával a kiszállítás a nyitott státuszból „Komissiólista kinyomtatva” státuszba kerül. A komissió lista segítségével a raktáros elvégezni a komissiózást. A lista tartalma: - partner - rendelési szám - tételsorok száma illetve az összes sorok száma (segítség ahhoz, ha több oldalas a lista, akkor ellenőrizhető legyen, hogy az összes lap komissiózásra került-e) - komissiózandó tételek és tárhelyek - valós kiszedések rögzítésére szolgáló hely, illetve jelzési lehetőség az eltérések rögzítésére - komissiózást végző raktáros aláírásának hely 7. Komissiózás és kitárolás. A komissió lista kinyomtatása után van lehetőség a komissiózás fizikai, majd a rendszeren történő elvégzésére. Itt már csak a tényleges egységszámot és a súlyt módosíthatjuk. A rendszer figyelmeztet, ha kevesebbet akarunk kitárolni, mint amire a generálás történt. Többet kitárolni nem engedélyezett! 8. Kitárolás lezárása. Ha befejeztük a komissiózást, ezzel a funkcióval zárhatjuk le véglegesen a kiszállítást. Ez után csak a szállítólevél nyomtatható ki, semmilyen módosítás nem végezhető a rendelésen. 9. Szállítólevél nyomtatása. A szállítólevél kinyomtatásával a kiszállítás státusza a végleges „szállítólevél kinyomtatva” állapotba kerül. A szállítólevél tartalmazza az összes szükséges formai követelményt úgymint: - a „Szállítólevél” kifejezést - szállítólevél számát - a szállítás dátumát - a szállított tételek számát - a szállító a vevő és a fuvarozó adatait - a szállított cikk azonosítókat, megnevezéseket, lejárat és sarzs számokat, a szállított mennyiségeket és a kezelési egységet - a göngyölegeket - aláírásokat A szállítólevél bármikor újranyomtatható. Nyitott kimenő rendelések Funkcionálisan teljesen megegyezik a beszállításoknál leírtakkal, csak a kiszállításokra vonatkoztatva. Lezárt kimenő rendelések Funkcionálisan teljesen megegyezik a beszállításoknál leírtakkal, csak a kiszállításokra vonatkoztatva. Funkciók a lekérdezések modulban A lekérdezések modul előre definiált lekérdezéseket tartalmaz, amely segít tiszta képet kapni a raktárban található állapotokról. Jelenleg három lekérdezés lett implementálva, ezek természetesen az igények alapján könnyen bővíthetők. Tárhelyes statisztika A tárhelyes statisztika megmutatja a kiválasztott raktárban a tárhelyeken lévő cikkeket cikkszám, lejárat és sarzs szám szerinti bontásban. A statisztika megmutatja a törzsekben beállított értékek alapján a tárhely térfogatos kihasználtságát. A felhasználót segítendő különböző színkódokkal jelöljük, ha a kihasználtság kisebb, mint 50%, ha 50% és 100% között van, illetve ha meghaladja a 100%-ot. Természetesen, ha a kihasználtság nagyobb, mint 100% az azt jelenti, hogy a törzsekben nincsenek megfelelően meghatározva vagy a tárhely vagy a cikk dimenziói. Göngyöleg egyenleg Ez a statisztika egy összesítő elszámolást ad a partnerek által ki és beszállított göngyölegekről. Meghatározható hogy mely partner, mely időszakára vagyunk kíváncsiak. A lekérdezés göngyöleg típusonként összesíti a ki-, és beszállításokat oly módon, hogy a beszállított göngyölegegeket pozitív, a kiszállítottakat negatív előjellel veszi figyelembe. Göngyöleg tételes elszámolás A lekérdezés arra készült, hogy tételes elszámolást nyújtson a választott partner göngyöleg be és kiszállításairól rendelésenként. Ennek egy esetleges vita során lehet szerepe, ha tételesen kell leellenőrizni a göngyölegek mozgását. Funkciók a rendszer modulban A rendszer modulban található funkciók csak adminisztrátori jogosultsággal használhatók. Felhasználók kezelése Mint ahogy az elnevezése is mutatja, ez a funkció arra készült, hogy a segítségével létrehozhassunk új illetve szerkeszthessünk régi felhasználókat. A felhasználók az alkalmazásba az itt tárolt felhasználónevük és jelszavuk segítségével tudnak belépni. A rendszer felhasználói csoportokat tart nyilván, vagyis az egyes felhasználók jogosultságai a csoport jogosultságaiktól függenek. Egyéni jogosultságok kiosztására nincs lehetőség. Három felfelé táguló jogosultsági szint kerül kialakításra. A legkevesebb joggal rendelkező csoport a raktáros. A raktáros csak a „lekérdezések” menüpontot éri el, itt azonban az összes lekérdezéshez van jogosultsága. A következő szint az adminisztrátor. Az adminisztrátor látja a lekérdezéseket valamint a „törzs” és a „készlet” menüket is valamint ezek összes funkcióját. A harmadik és egyben legfelsőbb szint a rendszer adminisztrátor, akinek kizárólagos joga van új felhasználót létrehozni, létező felhasználót szerkeszteni. Adatvédelmi okokból a rendszer adminisztrátor sem látja a jelszavakat, azonban képes azt megváltoztatni. A jelszó képzésénél az egyetlen szabály, hogy a jelszónak legalább öt karaktert tartalmaznia kell. A rendszer adminisztrátor természetesen az összes menüpontot eléri. Tárhelysorrend meghatározása Ezen funkció keretei között lehetőségünk van a rendszerben tárolt lokációk sorrendjének exportálására .csv fájlba, illetve azok visszatöltésére frissítés céljából. A sorend a komissiózás illetve a betárolás során kerül használatra. A rendszer számos ellenőrzést végez a feltöltés során, csak a hibátlan adatokat dolgozza fel. A feltöltés után modális üzenetben ad értesítést a feltöltés sikerességéről / sikertelenségéről. [1] VPN: Virtual Private Network, virtuális magánhálózat [2] LOT: gyártási szám, gyártási tételazonosító [3] BBD: Best Before Day, lejárati dátum

GreenLog