• Posted on: 29 August 2013
  • By: greeny

A raktártechnológia fogalma: „a raktárban lezajló fizikai áruáramlási és információ áramlási folyamatainak összessége, a hozzájuk rendelhető technikai, szervezési eszközökkel és humán erőforrásokkal”. Összetevői: munkafolyamatok, tárolási rendszer, komissiózási rendszer, anyagmozgatási rendszer és az információs rendszer. A következő ábrán végigkövethetjük azokat a munkafolyamatokat, amelyek az árut a beérkezéstől a kiszállításig juttatják. Nagyon fontos, az ábrán is kiemelt két ellenőrzési pont, vagyis amikor ellenőrizzük, hogy a tervezetthez képest hogyan alakultak a be,- illetve a kiszállított tételek. Az informatikai rendszernek tudnia kell könyvelnie a tervezett és a valós mennyiségeket, illetve jeleznie kell, ha eltérés tapasztalható közöttük. Alkalmazkodnia kell az eltérő tárolási rendszerekhez és lehetőség szerint ismernie kell több komissiózási rendszert is. (Iparfejlesztési Közalapítvány Oktatási segédlet {online}, 2010)

Prezenszki József, 2010
 

Információtechnológiai szempontból a raktárirányítás jól elkülönülő, egymáshoz szervesen kapcsolódó moduljai az árubeszállítás, a tárolás, a komissiózás, a kitárolás és a kiszállítás, vagyis az expediálás. Ezen fő modulok alkotják az általam kidolgozott alkalmazás gerincét, kiegészítve az egész folyamat alapját képező törzs és felhasználó kezeléssel.

 
Iparfejlesztési Közalapítvány: Oktatási segédlet, 2010
 

Árubeszállítás

Az árubeszállítás a beszállítási bizonylat rögzítésével kezdődik. Az áru beérkezésekor áruátvételi bizonylatot nyomtatunk, majd tételesen átvesszük az árut, rögzítve az esetleges eltéréseket. 

 

Tárolás

A következő lépés a tárolási mód és hely megválasztása. Megkülönböztetünk állvány nélküli statikus, állványos statikus, állványos dinamikus és vezetősínes utántöltős állványos tárolási módot. A legelterjedtebbek az állvány nélküli és állványos statikus tárolási módok. Az állvány nélküli statikus tárolási rendszerek közül a leggyakoribb a közvetlen halmozásos, sík raklapos és az oldalfalas tárolás. Ennek a tárolásnak az előnye az alacsony beruházási költség és jó a területkihasználtság. Hátránya hogy nem lehet a tárolási egységekhez közvetlenül hozzáférni és a FIFO/FEFO elvű kitárolás nehezen valósítható meg. Állványos statikus tárolás esetén a polcos, a tárolóládás, a rekeszes és az átjárható állványos módok a megszokottak. Előnye hogy közvetlen hozzáférést biztosít a tárolási egységekhez és így a manipuláció könnyen elvégezhető. Hátránya a magasabb beruházási költség és rosszabb terület kihasználás. Mindegyik tárolási mód közös vonása hogy egységrakományok érkeznek, vagy azokat képzünk a beérkezéskor, majd azokat az anyagmozgató berendezések segítségével a tárolási helyükre mozgatjuk. A tömbös és a raklapos tárhelyes tárolási módok közötti alapvető különbség az, hogy közvetlen halmozás esetén az egyazon tárhelyre irányuló egységrakományok száma nagyobb, mint egy. Tehát ha megengedjük a rendszernek, hogy egy tárhelyre több raklapnyi mennyiséget is betároljon, akkor már közvetlen halmozásos tárolást valósítunk meg. Az általam készített program ezeket a módokat támogatja.

 

Komissiózás

„A komissiózás az áruk megrendelések szerinti kigyűjtése, összeválogatása. A megrendelések átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be ”. Az áru előkészítés lehet statikus, ekkor az árukat közvetlenül a tárhelyekről gyűjtik össze és lehet dinamikus, amikor a komissiótérben előkészítik a kitárolandó termékeket (túltöltve) majd a maradékot visszatárolják. A komissiózási stratégiák is lehetnek különbözőek. A megrendelésenkénti soros, egylépcsős komissiózási stratégia esetén a kigyűjtést végző munkás a komissiózási útvonalat követve összegyűjti a rendelés kiszolgálásához szükséges árukat. Megrendelésenkénti vagy zónánkénti kétlépcsős stratégia esetén a beérkezett rendeléseket összesítik majd (zónánként) összesítik a tételeket és ezeket előkészítik a leadó területen. Ezekből állítják elő a második lépcsőben a kiszállítási egységeket. Előnye hogy az első lépcső munka és időigénye nagyobb (általában nagyobb gépeket igényel) és így az előkészítéssel időt lehet megtakarítani. Hátránya hogy a kiszedési egységeket többször kell megmozgatni a kiszállításig, ami több hibázási lehetőséget biztosít illetve nagyobb szervezési feladatot jelent. A fejlesztett alkalmazás a soros egylépcsős stratégiára épül. (Iparfejlesztési Közalapítvány Oktatási segédlet, 2010)

Raktártechnológiák